Handbalvereniging Blauw-Wit had, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Daardoor worden de vrijwilligers die er zijn vaak belast met veel taken. Vrijwilligers zijn voor een vereniging van groot belang om te kunnen blijven bestaan. Daarom is besloten tot het invoeren van een vrijwilligersbeleid.

De doelstelling hierbij is het (beter) verdelen van de taken die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden onder enthousiaste vrijwilligers. Hierbij wordt geprobeerd om de taken zo klein mogelijk te houden en iedereen bij de vereniging te betrekken, immers:

Vele handen maken licht werk!

Elke 2 jaar wordt er onder de leden een inventarisatie gedaan naar de vrijwilligerstaken die men uit wil voeren. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de vrijwilligers werkzaamheden af te kopen. Deze opbrengsten kunnen gebruikt worden om de taken waar weinig interesse voor is te promoten/belonen.

Een aantal taken zijn essentieel voor de vereniging en daarbij zijn alle handen nodig. Deze zijn uitgesloten van het vrijwilligersbeleid en hierbij wordt ieders inzet verwacht. Het gaat hierbij om het bezetten van de wedstrijdtafel en de kerststerren- en eieractie.