Iedereen vindt het leuk om te trainen en wedstrijden te spelen. Om dat te kunnen doen moeten er verschillende zaken buiten het veld geregeld worden. Om deze taken zo eerlijk mogelijk te verdelen heeft Blauw-Wit een vrijwilligersbeleid opgezet. Hieronder staat de verenigingsstructuur die aan de basis staat van dit beleid en tevens de bestuurssamenstelling.

Verenigings structuur

Bestuur
Algemene zaken (Voorzitter)Secretariële zakenFinanciële zakenSponsoring/PRVrijwilligers zaken
Verantwoordelijkheden/aandachtsveld

 • Zoeken trainers/coaches

 • Contactpersoon bond

 • AAV

 • (Trainers & Coaches)

 • (Wedstrijdcoördinator)


 • Uitnodigingen, agenda en verslaglegging bestuursvergadering & ALV

 • Postzaken (postbus en algemene email)

 • Teamopgaaf

 • Dispensaties

 • AAV

 • (Leden administratie)


 • Opstellen en bewaken begroting

 • Opstellen jaarrekening

 • Financiële administratie

 • Contributies/Incasso

 • Inhuren sportaccommodaties

 • Subsidies

 • AAV

 • (Kascontrole)


 • Ledenwerving

 • PR

 • Sponsoring

 • Tenues

 • AAV

 • (Ledenwerving & PR)


 • Vrijwilligersbeleid

 • Coördinatie

 • vrijwilligers

 • AAV

 • (Activiteiten commissie)

 • (Recreanten)
Commissies
Trainers & CoachesLeden AdministratieKascontroleLedenwerving & PRActiviteitenRecreantenWedstrijd coördinator
Activiteiten/verantwoordelijkheden

 • Teamindeling

 • Oefenwedstrijden

 • Indeling trainingstijden

 • Opleidingen

 • Trainingsmateriaal


 • Leden administratie

 • Pasjes

 • Pasfoto’s

 • Ledenlijsten & email lijsten

 • Registraties in Sportlink

 • Aan-/afmelden leden


 • Controle financiële zaken


 • Activiteiten gericht op ledenwerving

 • Coördinatie jeugdzaken

 • Activiteiten gericht op jeugd

 • Website

 • Contact met media

 • Interne communicatie


 • Activiteiten gericht op senioren leden

 • Activiteiten gericht op financiën


 • Coördinatie trainingen recreanten

 • Activiteiten gericht op recreanten


 • Zaaldienst + scheidsrechters thuiswedstrijden

 • Scheidsrechters bond

 • Coördinatie opleiding scheidsrechters

 • Zaalplanning competitie

 • Wedstrijd formulieren

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

FunctieNaam
VoorzitterFemmy van Veen
SecretarisDemy Gerritsen
PenningmeesterIvo Wopereis
Sponsor/PRHerbert Fokkink
Vrijwilligers coördinatorMarcel Overmars